Samenstelling MR

Samenstelling MR                                                             Terug naar MR

Naam geleding taak
Lucas van Santvoort personeel voorzitter
Irma Koole personeel Secretaris/ notulist
Christel van Lierop personeel  
Annike Kruidhof personeel  
Kirsten Plasmans ouder  
Esther Kleefman ouder  
Carli du Pont ouder  
Esther Bessem ouder  
Sohail Ahmed ouder